X

Sala Mihail Dimitriu

Muzeul deține o bogată colecție de fosile , reprezentate de piese osteologice ce provin de la diferiți membri faunistici specifici din perioada cuaternară. Fragmentele osteologice și dentognatice au fost descoperite în depozitele cuaternare de pe terasa inferioară a Bârladului.

Siturile din care provin resturile fosile din mamifere cuaternare sunt dispuse în jurul orașului Tecuci (Nicorești, Pochidia, Brăhășești, Negrilești, Gârbovăț, Țepu de Jos), cea mai mare parte dintre fragmentele fosile fiind descoperite în punctul Rateș, situat la 2 km este de Tecuci.

            Fragmentele osteologice de mamifere de la Rateș au fost descoperite în timpul exploatării carierei de piatră, ele fiind colectate de către Mihail Dimitriu și Constantin Solomon. Punctul fosilier de la Rateș prezintă în partea superioară a succesiunii stratrigrafice depozite Pleistocene și se termină cu depuneri de vârstă holocenă. Situl este unul dintre cele mai importante de acest fel din țară, el fiind declarat rezervație naturală.

Mamiferele fosile descoperite în punctul Rateș provin de la specimene a trei familii: Elephantidae, Rhinoceridae și Bovidae.

Leave a Comment