X

Sala Donatorilor

Gheorghe Petraşcu 

Pe 28 februarie, 1904, în Bucureşti, se naşte Gheorghe Petraşcu, tatăl  Ion Petraşcu –  inspector al Căilor Ferate Române, mama  – Ioana Petraşcu, casnică.

Îşi petrece copilăria în Bucureşti, însă, în anul 1910, începe cursurile şcolare primare, clasele I – III la Şcoala nr. 3 Tecuci, iar clasa a IV-a, la Şcoala primară numărul 1 din Tecuci.

Între anii 1914 – 1920, continuă cursurile secundare (clasele I – V) cu frecvenţă regulată la Liceul „Dimitrie Sturdza” din Tecuci, perioadă în care se înscrie în rândul cercetaşilor din Cohorta „Oltea Doamna” Tecuci. Între anii 1922 – 1925  susţine examene particulare pentru absolvirea claselor VI – VIII curs secundar. 

Din  1925  va urma cursurile Şcolii Militare Pregătitoare – Ofiţer de Artilerie Timişoara. La 1 iulie 1927 este avansat la gradul de sublocotenent şi mutat la Regimentul 5 Obuziere Tecuci, unde a funcţionat în toată cariera sa de militar, cu unele întreruperi.

În cadrul Regimentului 5 Artilerie Tecuci, îndeplineşte următoarele funcţii:

comandant Secţie – Baterie – Diviziuni – Grupare şi Şef Birou Mobilizare.

Cu  Regimentul 5 Artilerie participă la război pe frontul de Răsărit, fiind comandant de Baterie şi Divizie, ajungând până la Odessa (21 iunie – 1 noiembrie 1941).

Este decorat cu medaliile Coroana României şi Steaua României.

Pe frontul de Vest, luptă alături de Divizionul de Recruţi al Regimentului  5 Artilerie, în luptele de la Mediaş – pe Târnava şi Mureş, la Sîn Paul şi Chirilău (28 august – 1 octombrie 1944). Este propus pentru a primi medalia Victoria.

În anul 1943, este avansat la gradul de maior. În anul 1946, figurează in arhive cu gradul de locotenent – colonel. Începând cu anul 1947, este trecut în rezervă şi se pensionează.

Din unele documente reiese că după 1947 a mai activat în câmpul muncii, în diferite perioade scurte de timp, prestând diverse activităţi.

Încetează din viaţă în anul 1996, în Tecuci, fiind îngropat în cimitirul oraşului.

Pe tot parcursul vieţii a fost un înflăcărat militant şi susţinător al Cercetăşiei din România, el însuşi fiind cercetaş în Primul Război Mondial.

A donat o impresionantă colecție de obiecte și documente muzeului tecucean.

Constantin Gheorghiu

  La 23 aprilie 1880, în comuna Nicoreşti, jud. Tecuci, se naşte Constantin Gheorghiu. Clasele secundare, precum şi şcoala normală o urmează la Bârlad.

La 1 septembrie 1899, este numit învăţător. Începând cu anul 1905, până în 1913, este învăţător la Şcoala Cernicari din Tecuci.

În 1907, înfiinţează Banca Populară „Independenţa” din Tecuci, şi face parte din consiliul din administraţie al băncii, timp de 38 de ani, iar în anul 1909, înfiinţează Banca Federală „Unirea”, în care sunt federalizate toate băncile din oraşul şi judeţul Tecuci. Este conducătorul şi îndrumătorul acestei banci

Începând cu anul 1919, este numit institutor. Între 1913 – 1931, este învăţător la Şcoala Mixtă nr.4 din Tecuci. Din 1931, până în 1938, este învăţător şi director al Şcolii de Băieţi nr.1 Tecuci.

 Activitate didactică este întreruptă de două războaie: Războiul Balcanic din 1913, şi Primul Război Mondial, 1916-1918. Este prizonier de război, în luptele de la Turtucaia, fiind închis în lagărul bulgăresc din regiunea Kardjali. Aceste două războaie nu îi influenţează cariera didactică. Astfel, restaurează toate şcolile unde a activat ca învăţător şi director. Şcoala Mixtă nr.4 din Tecuci, devastată în Primul Război Mondial, o restaureazaă refacându-i localul, împrejurimile, şi grădina şcolară. Acelaşi lucru face şi la Şcoala nr.1 de Băieţi Tecuci, fiind iniţiatorul de strângeri de fonduri pentru modernizarea acestei şcoli. Între anii 1927 – 1939, este preşedinte al „Asociaţiei Învăţătorilor” din oraşul şi judeţul Tecuci. Conduce revista „Lămuriri Şcolare” a „Asociaţiei Judeţene a Învăţătorilor”.

Este iniţiatorul strângerii de fonduri pentru ridicarea statuii lui Spiru Haret din Tecuci. Astfel, în 1935, în mijlocul oraşului, se dezveleşte statuia lui Spiru Haret, eveniment la care a participat şi ministrul de stat Dr. C. Anghelescu.

Se stinge din viaţă în anul 1970.

 

Maistru  aviator  Ion Crăciun

  La 21 august 1915, în cartierul Tecuciul Nou – Tecuci se naşte Ion Crăciun, fiul cel mare al familiei. În aceiaşi urbe urmează cursurile şcolii primare, apoi Şcoala Comercială Elementară din Tecuci. Absolvă cu brio Liceul „Mihai Eminescu” din Buzău şi Şcoala de Aviaţie. În 1937 termină Şcoala de Pilotaj din Tecuci. 1938, este anul în care urmează cursurile de perfecţionare de la Buzău iar în 1939 este numit instructor de zbor la Şcoala de Pilotaj Tecuci.

În cei şapte ani în care a fost instructor, pregăteşte numeroşi piloţi de recunoaştere şi vânătoare.

La 24 august 1944 este trimis pe frontul de vest iar în decembrie acelaşi an este decorat cu Virtutea Aeronautică – clasa „Crucea de Aur”. În 1946, după 11 ani de zbor este trecut din oficiu în cadrul disponibil al aviaţiei.

În urma participării la expoziţia dedicată aniversării a 40 de ani de la absolvirea Şcolii de pilotaj Tecuci (1977), maistrul aviator Ion Crăciun, donează muzeului material fotografic despre activitatea sa ca maistru pilot în cadrul şcolii de pilotaj.

Leave a Comment