X

Sala Constantin Solomon

Primele preocupări și colecții muzeale au venit dinspre spațiul privat, când, din anul 1924, doi pasionați de trecut, Constantin Solomon, profesor de Limba și literatura română la Școala Normală de Băieți din Tecuci (mai târziu profesor și director al Școlii Comerciale de Băieți și al Liceului D.A.Sturza din Tecuci).

Autor studii de specialitate, laureat al premiului ”Neuschotz” al Academiei Române pentru lucrarea ”Biblia de la București (1688). Contribuțiuni nouă istorico-literare, și Mihail Dimitriu, grefier și mai târziu, secretar al Tribunalului din Tecuci, au început să adune ”resturi paleontologice” descoperite în imprejurimile Tecuciului. O parte a acestei colecții, mărită în timp cu diferite vestigii arheologice și numismatice, considerată patrimoniul Muzeului Regional Tecuci și adăpostită, în anul 1932, în localul Școlii Comerciale de Băieți, unde profesorului Solomon îndeplinea și funcția de director, urma a fi reunită cu colecțiile private ale lui Mihail Dimitriu și Alexei Alexinschi, profesor de biologie al Liceului D.A. Sturza, renumit entomolog, deținătorulm unei impresionante colecții de profil, pentru a pune bazele ”Muzeului județean sau comunal”.

Datorită faptului că spațiul Școlii Comerciale de Băieți se dovedea insuficient pentrum depozitarea și expunerea materialului descoperit ( resturi paleontyologice, ceramică, monede, vârfuri de săgeată), C. Solomon și M. Dimitriu l-au contactatși îndemnat pem Teodor Cincu, fost primar al orașului Tecuci, care în acea perioadă trăia la București, să doneze imobilul său, situat pe strada Carol la nr.12, Primăriei Tecuci cu scopul înființării, sub auspiciile ”Fundației Teodor și Maria Cincu”, unui Muzeu și a unei Biblioteci.

Înființat prin ”deciziunea Conciliului Comunal nr.3”, în ședințadin 4 august 1934, Muzeul, cunoscut sub titulatura ”Fundația culturală Teodor Și Maria Cincu. Muzeul comunal Mihail Dimitiriu – Arheologiem și Științe Naturale Tecuci”, va fi ianugurat în mod oficial pe data de 21 noiembrie a anului 1935. În primii ani de activitate, Muzeul va expune doar colecția lui Mihail Dimitriu, ca maim târziu să grupeze și colecțiile profesorilor Constantin Solomon și Alexei Alexinschi, Biblioteca găzduită de noua instituțieva purta numele de ”Esmeralda Dimitriu”, după numele soției lui Miahil Dimitriu.

Leave a Comment