X

Istoric

scurt istoric

MUZEUL DE ISTORIE „TEODOR CINCU” TECUCI

Scurt istoric Muzeul de istorie Tecuci

Edificiul în care funcţionează Muzeul de Istorie „Teodor Cincu”, inclus în lista monumentelor istorice, categoria A, a fost construit în mai multe etape începând cu sfârşitul secolului al XIX-lea.

În anul 1885, clădirea este amintită ca fiind în proprietatea lui Anton Cincu, om politic şi filantrop local, care o va lăsa prin testament, la 22 iulie 1894, fiului Teodor Cincu. Din punct de vedere arhitectural, se remarcă stilul baroc, predominant în prima etapă a construcţiei, când accesul se făcea dinspre sud, un turnuleţ pe care era inserat medalionul cu blazonul familiei străjuind intrarea în casă.

La începutul secolului al XX-lea, s-au modificat faţadele casei, accesul principal fiind orientat spre est şi tratat în stil neoclasic. Un fronton  susţinut de patru coloane corintice marchează intrarea principală. Ferestrele sunt decorate cu motive florale, în  cheia arcadei fiind  inserat un medalion asemănator cu cel de pe turnul casei în care este  integrată monograma familiei. Liniile fluide baroce se combină armonios cu elementele clasice, expresie a unui gust rafinat în căutare de noi modele.

Primar al oraşului Tecuci între 1894-1896, 1898-1899 şi 1902-1906, deputat în Parlamentul României, Teodor Cincu face parte alaturi de bunicul şi tatăl său, Tudoran, respectiv Anton Cincu, din „familia” donatorilor oraşului Tecuci.

Urmând exemplul familiei sale, „cari au ridicat şi ctitorit biserici pentru Slava lui Dumnezeu şi în loc de închinăciune pentru norod, cari au înfiinţat spitale pentru alinarea suferinţelor trupeşti, înzestrându-le pe toate cu moşii pentru veşnică întreţinere”, Teodor Cincu va dona oraşului Tecuci „imobilul situat în oraşul Tecuci, str. Carol Nr. 12, compus din casa de locuinţă, împreună cu toate dependinţele, plantaţiunile”, cu scopul înfiinţării unui Muzeu.

Înființat prin „Deciziunea Consiliului Comunal no.3” în ședința din 3 august 1934, muzeul, cunoscut sub titulatura „Fundația Culturală Teodor și Maria Cincu. Muzeul comunal Mihail Dimitriu – Arheologie și Științele Naturale Tecuci”, va fi inaugurat în mod oficial pe data de 17 noiembrie 1935.

În primii ani de activitate în muzeu va fi expusă doar colecția lui Mihail Dimitriu. Mai târziu, acestei colecții i se vor alătura și colecțiile prof. Constantin Solomon  și ale prof. A. Alexinschi. În actul de donație era specificat ca, pe lângă muzeu să se înființeze și o bibliotecă care, până la sfârșitul celui de-al II-lea Război Mondial a funcționat sub numele de „Esmeralda Dimitriu”.

    Scurt istoric Muzeul de istorie Tecuci. Timp de peste 80 de ani clădirea, care a trecut prin două etape de restaurare – în anii 1964 – 1967 și respectiv 2007 – 2013, adăpostește impresionantul patrimoniu cultural al muzeului care are la bază colecțiile fondatorilor, Mihail Dimitriu și Constantin Solomon.

În decursul anilor, patrimoniu muzeului se îmbogățește, la început pe colecția de arheologie, în urma rezultatelor activității de cercetare arheologică sistematică și de salvare. Cel mai impresionant material arheologic provine din campaniile desfășurate în situl arheologic Poiana – Piroboridava, cercetare începută în anul 1926 și finalizată în 1990.

În aceiași perioadă s-au desfășurat campanii de cercetare în: situl arheologic de la Barcea – Grădina de zarzavat (1975 – 1982), în satul Toflea ( 1970 – 1975) – de unde a rezultat un impresionant material ceramic eneolitic (Cultura Cucuteni), la Gârbovăț (1960) – așezare de tip cenușar datată la sfârșit de epoca bronzului – cultura Noua, în situl arheologic de la Negrilești – de unde a rezultat un material datat din neolitic până în sec. XIX, în orașul Tecuci (1970 – 1971, 2012) unde au fost descoperite două necropole datate sec IV p.Chr., dar și material datat în epoca bronzului cultura Noua.

Prin diferite donații, muzeul își îmbogățește patrimoniu pe colecția de numismatică, istorie, artă, etnografie și tehnică. De menționat este faptul că, în colecția de tehnică, muzeul, printr-un act de donație, deține un frumos automobil marca EGO care a participat la diferite expoziții. În anul 2005 automobilul este restaurat și participă pe platourile de filmare ale peliculei „Și totul e tăcere„ regizat de Nae Caramfil.

 


Leave a Comment