X

Colecția numismatică

Piese foarte interesante descoperite în urma cercetărilor arheologice

Colecția numismatică a Muzeului Tecuci

Colecția numismatică a Muzeului de Istorie din Tecuci este constituită din peste 19.000 de monede şi bancnote, piese foarte interesante descoperite în urma cercetărilor arheologice în așezarea getică de la Poiana ( Piroboridava ) precum și din tezaure descoperite întâmplător la Tecuci, Ciorăști, Podoleni, Țigănești și Țepu.

Poiana

În așezarea de la Poiana, între anii 1927-1990 au fost descoperite un număr foarte mare de monede, care se încadrează într-un interval de timp corespunzător secolelor III a. Chr. – II p. Chr. În succesiune cronologică, dintre exemplarele descoperite amintim un tezaur alcătuit din 32 de monede callatiene din bronz (281 – 72 a. Chr.), monede geto-dacice din bronz și argint (tip Huși-Vovriești, Vârteju-București, Inotești-Răcoasa), denari republicani din argint (Marcus Antonius sec. II – 32/31 a. Chr.), denari imperiali din bronz și argint (Augustus, Tiberius, Vespasianus, Antoninus Pius, Elagabalus).

Descoperirea a două ștanțe (una pentru baterea monedelor geto-dacice și cealaltă destinată emiterii denarilor romani republicani contrafăcuți) precum și a pastilelor monetare sunt argumente ale existenței unui centru monetar în această așezare.

Țepu

În această localitate au fost descoperite două tezaure monetare. Primul lot a fost găsit în anul 1964, în punctul Valea Sociului, lângă Pădurea Șendreasca și este compus din 127 de monede din secolul al XVIII-lea, emisiuni ale imperiilor otoman și țarist. Al doilea lot a fost descoperit în anul 1965, în satul Țepu de Sus, comuna Țepu, județul Galați, pe dealul Baltagan și este constituit din 109 monede otomane și 7 monede rusești, toate datate în a doua jumătate a secolului al XVIII-lea.

Monedele otomane sunt emisiuni ale sultanilor Mustafa al III-lea (1757-1774) și Abdul Hamid I (1774-1789) iar monedele rusești sunt ruble din argint emise în timpul țarinelor Elisabeta (1741-1761) și Ecaterina a II-a (1762-1796).

Podoleni

În satul Podoleni, comuna Barcea a fost descoperit un tezaur monetar constituit din 1780 piese din aramă, ce reprezintă falsuri după monede prusiene, suedeze și poloneze precum și piese originale de la Dabija Vodă (1661-1665).

Tezaurele monetare au fost ascunse datorită nesiguranței din Țările Române, provocată de prezența unor trupe străine sau iminența unor conflicte militare. Tezaurele precum și descoperirile izolate, demonstrează existența unei economii active în preajma vechiului drum comercial al Tecuciului și confirmă intensa circulație monetară în zona Moldovei de sud la sfârșitul secolului al XVIII-lea și începutul secolului al XIX-lea.

Ciorăști

Tezaurul a fost descoperit în satul Ciorăști, comuna Priponești, în punctul Olința și este compus din 54 monede de argint. Acestea sunt emisiuni ale Imperiului Romano-German, provinciilor confederate din Țările de Jos și o monedă emisă în anul 1617 de regele Sigismund al III-lea al Poloniei (1587-1632).

Țigănești

În localitatea Țigănești a fost descoperit un tezaur monetar datat în secolul al XVIII-lea, ce cuprindea aproximativ 60 monede de aur și 100 din argint.

Piesele au fost recuperate parțial și Muzeul de Istorie din Tecuci deține monedele din argint, 34 ducați emiși de orașul dalmat Ragusa între anii 1753-1773, iar Muzeul de Istorie din Galați monedele de aur, 57 ducați emiși de provincia Holland între anii 1738-1771.

Tecuci

În orașul Tecuci, în dreptul sălii de spectacole Ion Petrovici, a fost descoperit un tezaur monetar format din 15.174 piese din aramă, datate în secolul al XVII-lea și cuprinde numeroase falsuri monetare după monedele prusiene, suedeze și poloneze, realizate în bănăria lui Istrate Dabija Vodă (1661-1665).

Admin:
Leave a Comment